Veel mensen zijn tegenwoordig op zoek naar mogelijkheden om de hoeveelheid aan luchtverontreiniging waarvan sprake is aan te pakken. Dat is goed, want het is zeer belangrijk dat we ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit ten allen tijde zo optimaal mogelijk kan worden gehouden. Dit gezegd hebbende is het zo dat er over luchtverontreiniging nog steeds heel wat foute aannames bestaan. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak gezegd dat het interessant is om gebruik te maken van een pelletkachel in je woning. Ondanks het feit dat er zeker wel wat voordelen zijn verbonden aan het gebruik van een pelletkachel zijn er ook wel degelijk niet onbelangrijke nadelen om rekening mee te houden. Wil je luchtverontreiniging graag zoveel mogelijk voorkomen en denk je daarom aan het laten plaatsen van een pelletkachel? In dat geval is het altijd belangrijk om je bewust te zijn van alle voor- en nadelen die er aan verbonden zijn.

De pelletkachel, een menselijke bron van luchtverontreiniging

Door de jaren heen zijn er tal van verschillende lijsten opgesteld waarop onder meer de natuurlijke bronnen van luchtverontreiniging zijn terug te vinden. Op het ogenblik dat je deze lijsten van naderbij gaat bekijken zal je kunnen vaststellen dat ook pelletkachels daarop terug te vinden zijn. Dit geldt uiteraard ook voor open haarden en houtkachels. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen is het dus hoe dan ook zeker niet zo dat een pelletkachel gebruiken kan helpen in de strijd tegen luchtverontreiniging. Andere menselijke bronnen die aan de basis liggen van luchtverontreiniging zijn onder meer de volgende:

  • Verbrandingsovens;
  • Oplosmiddelen welke in bijvoorbeeld verf zijn terug te vinden;
  • Het verkeer (en dan zeker de verbrandingsmotoren);
  • Gevaarlijke gassen welke zijn terug te vinden in bijvoorbeeld spuitbussen;
  • Allerhande soorten van industrie en fabrieken.

Dat er heel wat menselijke bronnen aan de basis liggen van luchtverontreiniging is natuurlijk enerzijds jammer, maar aan de andere kant schept dit ook perspectieven. In tegenstelling tot de natuurlijke bronnen van luchtverontreiniging is het namelijk zo dat we de menselijke bronnen in de kern kunnen aanpakken. Hierdoor zou het op termijn mogelijk moeten zijn om de hoeveelheid aan luchtverontreiniging danig te kunnen inperken.

Wat zijn de natuurlijke bronnen van luchtverontreiniging dan?

Buiten de menselijke bronnen die aan de basis liggen van luchtverontreiniging is het dus zo dat er ook sprake is van natuurlijke bronnen. Daar waar we als mens zelf de impact van menselijke bronnen aanzienlijk kunnen beperken, geldt dat eigenlijk niet of slechts in zeer beperkte mate voor natuurlijke bronnen. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn onder meer:

  1. Huisstofmijt;
  2. Vulkanen;
  3. Stofstormen;
  4. Gassen (waaronder bijvoorbeeld methaan);
  5. De rook die ontstaat door bosbranden.

Net omwille van het feit dat er ook heel wat natuurlijke oorzaken aan de basis liggen van luchtverontreiniging is het zo dat we de menselijke oorzaken bij voorkeur in de kern moeten zien aan te pakken. Alleen wanneer we daar in slagen is het namelijk mogelijk om niet alleen op korte, maar ook op middellange tot lange termijn de impact van luchtverontreiniging op ons leven danig in te perken. Bedenk dus zeker even bij jezelf waar ook jij op vlak van luchtverontreiniging het verschil mee kan maken.